ก.ย. 03

ระบบบริหารอาคารพาณิชย์

ระบบบริหารอาคารพาณิชย์

SmartKeeper

  • ใช้สำหรับบริหารจัดการอาคาร ห้องเช่า หอพัก พื้นที่ให้เช่า และลาดจอดรถ ประกอบด้วยส่วนทำงานหลักๆดังนี้

  • การทำรายการเช่า

  • การทำรายการเลิกเช่า

  • ป้อนข้อมูลรายจ่าย

  • ชำระเงิน
  • รายละเอียดเพิ่มเต่ม >>>
  • ตัวอย่าง:Download

ขอแสดงความนับถึอ

contact1