ก.ย. 03

ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย บนโทรศัพท์มือถือ

MiniatureDict ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย

บนโทรศัพท์มือถือ


 • เป็นดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย บนโทรศัพท์มือถือ ใช้งานง่าย

 • สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว

 • ไฟล์มีขนาดเล็ก แสดงผลความหมายของคำศัพท์และลักษณะคำศัพท์

 • มีคำศัพท์มากกว่าหกหมื่นคำ

 • ใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นที่รองรับ Java

 • ตัวอย่าง:Download

ขอแสดงความนับถึอ

contact1

ก.ย. 03

ระบบบริหารอาคารพาณิชย์

ระบบบริหารอาคารพาณิชย์

SmartKeeper

 • ใช้สำหรับบริหารจัดการอาคาร ห้องเช่า หอพัก พื้นที่ให้เช่า และลาดจอดรถ ประกอบด้วยส่วนทำงานหลักๆดังนี้

 • การทำรายการเช่า

 • การทำรายการเลิกเช่า

 • ป้อนข้อมูลรายจ่าย

 • ชำระเงิน
 • รายละเอียดเพิ่มเต่ม >>>
 • ตัวอย่าง:Download

ขอแสดงความนับถึอ

contact1