ก.ย. 03

ระบบบันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิด

CamRecorder

ระบบบันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิด


  • ใช้ สำหรับบันทึกวิดีโอจากกล้องวิดีโอลงไฟล์หรือจะใช้กับกล้องวิดีโอของคุณ
  • ทำเป็นกล้องวงจรปิดบันทึกความเคลื่อนไหวต่างที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้น
  • โปรแกรมสามารถบันทึกวิดีโอได้ยาวนานต่อเนื่องไม่จำกัดเวลา หรือจนกว่าจะเต็มพื้นที่ Harddisk ที่จัดเก็บ
  • สามารถกำหนดขนาดความยาวของไฟล์วิดีโอแต่ไฟล์เมื่อไฟล์ยาวเกินขนาดจะทำการขึ้นไฟล์ใหม่ให้อัตโนมัติ
  • สามารถตั้งเวลาบันทึกล่วงหน้าได้ สามารถตั้งให้ลบไฟล์เก่าโดยอัตโนมัติเมื่อเกินเวลาที่กำหนดไว้
  • เมื่อเกินเวลาที่กำหนดไว้ มีโหมดบันทึก 3 โหมดคือบันทึกเฉพาะวิดีโอ,วิดีโอพร้อมเสียง ,และบันทึกเสียง
  • ตัวอย่าง:Download

ขอแสดงความนับถึอ

contact1