ระบบบริหารอาคารพาณิชย์ให้เช่า

SmartKeeper

 

ระบบบริหารอาคารพาณิชย์ให้เช่า

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โปรแกรม SmartKeeper ใช้สำหรับบริหารจัดการอาคาร ห้องเช่า พื้นที่ให้เช่า และลาดจอดรถ จัดการข้อมูลห้องเช่า

มีส่วนป้อนข้อมูลรายจ่าย ระบบชำระเงิน ออกใบเสร็จชำระเงิน และรายงานต่างๆ

โปรแกรมต้องการ .Net Framework 3.5 สำหรับรันโปรแกรม

ฟังก์ชันการทำงานหลักๆของระบบ

1 การทำรายการเช่า

2 ทำรายการเลิกเช่า

3 ป้อนข้อมูลรายจ่าย

4 ชำระเงิน

5 การจัดการห้องเช่า พื้นที่ และลาดจอดรถ

 

1. การทำรายการเช่า

ให้เลือกห้องหรือพื้นที่ที่จะทำการเช่า สามารถตรวจดูห้องที่ว่างได้โดยสังเกตสีพื้นหลังของเซลล์ถ้ามีสีพื้นเป็นสีขาวแสดงว่าเป็นห้องว่าง

ถ้าสีพื้นเป็นสีเขียวแสดงว่ามีการเช่าห้องหรือพื้นที่นั้นแล้ว เมื่อจะทำการเช่าให้กดปุ่ม ทำรายการเช่า จะปรากฏหน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูล

ที่จำเป็นสำหรับทำรายการดังรูปด้านล่าง ที่เท็บด้านขวามือจะแสดงรายชื่อของผู้ที่ยังเช่าห้องนี้ยังมิได้ทำรายการเลิกเช่า เพราะฉะนั้นจะทำ

รายการเช่าช้ำกับเวลาของผู้เช่าคนเดิมที่ยังเช่าอยู่ไม่ได้

ระบบบริหารอาคารพาณิชย์ให้เช่า

 

2. การทำรายการเลิกเช่า

สามารถทำรายการเลิกเช่าห้องหรือพื้นที่ได้โดยเลือกที่หมายเลขที่ต้องการทำรายการ จากนั้นกดปุ่มทำรายการเิลิกเช่า ที่หน้าต่างรายการเลิกเช่า

ท่านสามารถตรวจดูรายการที่ค้างชำระเงินได้จ่างตารางรายการที่ค้างชำระด้านล่าง และสามารถทำรายการชำระได้โดยกดเลือกรายการที่ปรากฏ

ในตารางได้ทันที หลังจากตรวจดูข้อมูลต่างๆถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดปุ่มทำรายการเลิกเช่า เพื่อทำรายการเลิกเช่าเป็นอันเสร็จสิ้นขบวนการ

ระบบบริหารอาคารพาณิชย์ให้เช่า

 

3. ป้อนข้อมูลรายจ่าย

ในหน้าต่างป้อนข้อมูลรายจ่ายท่านสามารถป้อนข้อมูลรายจ่ายค่าเช่าสำหรับแต่ละเดือนป้อนราคาค่าน้ำ,ค่าไฟ และรายการอื่นๆได้

ที่ตารางรายการที่ต้องชำระท่านสามารถคลิกขวาเพื่อเลือกลบรายการหรือจะโยงไปสู่หน้าต่างสำหรับชำระเงินได้ เมื่อกรอกรายการและราคา

ต่างๆที่ต้องชำระเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มเพิ่มรายการเพื่อบันทึกข้อมูล

ระบบบริหารอาคารพาณิชย์ให้เช่า

 

4. ชำระเงิน

สามารถทำการชำระเงินค่าเช่าต่างๆได้โดยเลือกที่หมายเลขห้องหรือพื้นที่ที่ต้องการชำระเงินแล้วเลือกปุ่มชำระเงิน

ที่ตารางด้านบนจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่ยังเช่าอยู่ ให้เลือกลูกค้าที่จะชำระเงินและเลือกรายการที่ต้องชำระด้านล่าง รายละเอียด

ของรายการที่ต้องชำระจะปรากฏขึ้นท่านสามารถกรอกอัตราส่วนลดให้กับลูกค้าที่ได้รับส่วนลดได้ หลังจากตรวจดูข้อมูลต่างๆ

ถูกต้องแล้วให้กดปุ่มชำระเงินเพื่อทำรายการ

ระบบบริหารอาคารพาณิชย์ให้เช่า

 

5. การจัดการห้องเช่า พื้นที่ และลาดจอดรถ

5.1 ท่านสามารถทำการเพิ่มห้องเช่า พื้นที่หรือลาดจอดรถได้โดยเลือกที่เมนู จัดการ แล้วเลือกรายการที่ต้องการ เมื่อต้องการเพื่อห้องหรือพื้นที่

ให้ทำการกดปุ่มเพิ่มหรือปุ่มเพิ่มที่ละหลายรายการเพื่อทำการเพิ่มห้องทีละหลายห้องในคราวเดียว

5.2 สำหรับการแก้ไขข้อมูลที่เพิ่มไปแล้วนั้นทำได้โดยเลือกแถวรายการที่ต้องการแก้ไขแล้วกดปุ่มแก้ไข ท่านก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแถวรายการ

ที่เลือกได้

ระบบจัดการห้องเช่า