ระบบบริหารอาคารพาณิชย์

ระบบบริหารอาคารพาณิชย์

SmartKeeper

 • ใช้สำหรับบริหารจัดการอาคาร ห้องเช่า หอพัก พื้นที่ให้เช่า และลาดจอดรถ ประกอบด้วยส่วนทำงานหลักๆดังนี้

 • การทำรายการเช่า

 • การทำรายการเลิกเช่า

 • ป้อนข้อมูลรายจ่าย

 • ชำระเงิน
 • รายละเอียดเพิ่มเต่ม >>>
 • ตัวอย่าง:Download

ขอแสดงความนับถึอ

contact1

One thought on “ระบบบริหารอาคารพาณิชย์

 1. ระบบบริหารอาคารพาณิชย์ให้เช่า

  SmartKeeper

  ระบบบริหารอาคารพาณิชย์ให้เช่า
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  โปรแกรม SmartKeeper ใช้สำหรับบริหารจัดการอาคาร ห้องเช่า พื้นที่ให้เช่า และลาดจอดรถ จัดการข้อมูลห้องเช่า
  มีส่วนป้อนข้อมูลรายจ่าย ระบบชำระเงิน ออกใบเสร็จชำระเงิน และรายงานต่างๆ

  โปรแกรมต้องการ .Net Framework 3.5 สำหรับรันโปรแกรม

  ฟังก์ชันการทำงานหลักๆของระบบ

  1 การทำรายการเช่า

  2 ทำรายการเลิกเช่า

  3 ป้อนข้อมูลรายจ่าย

  4 ชำระเงิน

  5 การจัดการห้องเช่า พื้นที่ และลาดจอดรถ

  1. การทำรายการเช่า

  ให้เลือกห้องหรือพื้นที่ที่จะทำการเช่า สามารถตรวจดูห้องที่ว่างได้โดยสังเกตสีพื้นหลังของเซลล์ถ้ามีสีพื้นเป็นสี ขาวแสดงว่าเป็นห้องว่าง
  ถ้าสีพื้นเป็นสีเขียวแสดงว่ามีการเช่าห้องหรือพื้นที่นั้น แล้ว เมื่อจะทำการเช่าให้กดปุ่ม ทำรายการเช่า จะปรากฏหน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูล

  ที่จำเป็นสำหรับทำรายการดังรูปด้านล่าง ที่เท็บด้านขวามือจะแสดงรายชื่อของผู้ที่ยังเช่าห้องนี้ยังมิได้ทำรายการ เลิกเช่า เพราะฉะนั้นจะทำ

  รายการเช่าช้ำกับเวลาของผู้เช่าคนเดิมที่ยังเช่าอยู่ไม่ได้
  ระบบบริหารอาคารพาณิชย์ให้เช่า

  2. การทำรายการเลิกเช่า

  สามารถทำรายการเลิกเช่าห้องหรือพื้นที่ได้ โดยเลือกที่หมายเลขที่ต้องการทำรายการ จากนั้นกดปุ่มทำรายการเิลิกเช่า ที่หน้าต่างรายการเลิกเช่า
  ท่านสามารถตรวจดูรายการที่ค้างชำระเงินได้จ่างตารางรายการที่ค้างชำระด้านล่าง และสามารถทำรายการชำระได้โดยกดเลือกรายการที่ปรากฏ

  ในตารางได้ทันที หลังจากตรวจดูข้อมูลต่างๆถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดปุ่มทำรายการเลิก เช่า เพื่อทำรายการเลิกเช่าเป็นอันเสร็จสิ้นขบวนการ
  ระบบบริหารอาคารพาณิชย์ให้เช่า

  3. ป้อนข้อมูลรายจ่าย

  ในหน้าต่างป้อนข้อมูลรายจ่ายท่านสามารถป้อนข้อมูลรายจ่ายค่าเช่าสำหรับแต่ละเดือนป้อนราคาค่าน้ำ,ค่าไฟ และรายการอื่นๆได้
  ที่ตารางรายการที่ต้องชำระท่านสามารถคลิกขวาเพื่อเลือกลบรายการหรือจะโยงไปสู่หน้าต่างสำหรับชำระเงินได้ เมื่อกรอกรายการและราคา

  ต่างๆที่ต้องชำระเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มเพิ่มรายการเพื่อบันทึกข้อมูล
  ระบบบริหารอาคารพาณิชย์ให้เช่า

  4. ชำระเงิน

  สามารถทำการชำระเงินค่าเช่าต่างๆได้โดยเลือกที่หมายเลขห้องหรือพื้นที่ที่ต้องการชำระเงินแล้วเลือกปุ่มชำระเงิน
  ที่ตารางด้านบนจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่ยังเช่าอยู่ ให้เลือกลูกค้าที่จะชำระเงินและเลือกรายการที่ต้องชำระด้านล่าง รายละเอียด

  ของรายการที่ต้องชำระจะปรากฏขึ้นท่านสามารถกรอกอัตราส่วนลดให้กับลูกค้าที่ได้รับส่วนลดได้ หลังจากตรวจดูข้อมูลต่างๆ

  ถูกต้องแล้วให้กดปุ่มชำระเงินเพื่อทำรายการ
  ระบบบริหารอาคารพาณิชย์ให้เช่า

  5. การจัดการห้องเช่า พื้นที่ และลาดจอดรถ

  5.1 ท่านสามารถทำการเพิ่มห้องเช่า พื้นที่หรือลาดจอดรถได้โดยเลือกที่เมนู จัดการ แล้วเลือกรายการที่ต้องการ เมื่อต้องการเพื่อห้องหรือพื้นที่
  ให้ทำการกดปุ่มเพิ่มหรือปุ่มเพิ่มที่ละหลายรายการเพื่อทำการเพิ่มห้องทีละหลายห้องในคราวเดียว
  5.2 สำหรับการแก้ไขข้อมูลที่เพิ่มไปแล้วนั้นทำได้โดยเลือกแถวรายการที่ต้องการ แก้ไขแล้วกดปุ่มแก้ไข ท่านก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแถวรายการ
  ที่เลือกได้

  ระบบจัดการห้องเช่า

  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *