พ.ย. 16

โปรแกรมดิกชันนารีภาษาเหนือ พร้อมอ่านออกเสียง Android

โปรแกรมดิกชันนารีภาษาเหนือ

พร้อมอ่านออกเสียง Android


 • โปรแกรมดิกชันนารีภาษาเหนือ

 • พร้อมอ่านออกเสียง

  สำหรับ Android

ขอแสดงความนับถึอ

contact1

พ.ย. 16

โปรแกรมคำนวนค่าไฟฟ้า Android

โปรแกรมคำนวนค่าไฟฟ้า Android


 • คำนวนค่าไฟฟ้า

 • คำนวนปริมาณคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • สำหรับ Android

ขอแสดงความนับถึอ

contact1

พ.ย. 16

โปรแกรมขายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป Android Tablet

โปรแกรมขายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป Android Tablet


 • โปรแกรมขายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป

 • สื่อสารข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์

 • สำหรับ Android Tablet

ขอแสดงความนับถึอ

contact1

ก.ย. 03

ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย บนโทรศัพท์มือถือ

MiniatureDict ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย

บนโทรศัพท์มือถือ


 • เป็นดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย บนโทรศัพท์มือถือ ใช้งานง่าย

 • สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว

 • ไฟล์มีขนาดเล็ก แสดงผลความหมายของคำศัพท์และลักษณะคำศัพท์

 • มีคำศัพท์มากกว่าหกหมื่นคำ

 • ใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นที่รองรับ Java

 • ตัวอย่าง:Download

ขอแสดงความนับถึอ

contact1

ก.ย. 03

ระบบบันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิด

CamRecorder

ระบบบันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิด


 • ใช้ สำหรับบันทึกวิดีโอจากกล้องวิดีโอลงไฟล์หรือจะใช้กับกล้องวิดีโอของคุณ
 • ทำเป็นกล้องวงจรปิดบันทึกความเคลื่อนไหวต่างที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้น
 • โปรแกรมสามารถบันทึกวิดีโอได้ยาวนานต่อเนื่องไม่จำกัดเวลา หรือจนกว่าจะเต็มพื้นที่ Harddisk ที่จัดเก็บ
 • สามารถกำหนดขนาดความยาวของไฟล์วิดีโอแต่ไฟล์เมื่อไฟล์ยาวเกินขนาดจะทำการขึ้นไฟล์ใหม่ให้อัตโนมัติ
 • สามารถตั้งเวลาบันทึกล่วงหน้าได้ สามารถตั้งให้ลบไฟล์เก่าโดยอัตโนมัติเมื่อเกินเวลาที่กำหนดไว้
 • เมื่อเกินเวลาที่กำหนดไว้ มีโหมดบันทึก 3 โหมดคือบันทึกเฉพาะวิดีโอ,วิดีโอพร้อมเสียง ,และบันทึกเสียง
 • ตัวอย่าง:Download

ขอแสดงความนับถึอ

contact1

ก.ย. 03

บันทึกนัดหมายโดยเสียงบนมือถือ

บันทึกนัดหมายโดยเสียงบนมือถือ

Voice Appointment


 • โปรแกรมที่ช่วยคุณสามารถจัดการนัดหมายต่างๆได้อย่างสะดวกสบายบนโทรศัพท์มือถือของคุณ
 • สามารถบันทึกการนัดหมายได้ด้วยการใส่ข้อความ หรือจะบันทึกเป็นเสียงพูด ของผู้ใช้เพิ่มเข้าไปก็ได้ ทำให้มีความสะดวกมากขึ้น
 • สามารถ ตั้งเวลาสำหรับแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด โปรแกรมสามารถทำงานอยู่ เบื้องหลังเพื่อคอยแจ้งเตือนผู้ใช้ เมื่อถึงเวลานัดหมายต่างๆตามที่ตั้งไว้
 • รองรับเมนูสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษ และรองรับการทำงานบนโทรศัพท์ทุกรุ่นที่รองรับ Java
 • ตัวอย่าง:Download
 • รายละเอียด

ขอแสดงความนับถึอ

contact1

ก.ย. 03

ระบบบริหารอาคารพาณิชย์

ระบบบริหารอาคารพาณิชย์

SmartKeeper

 • ใช้สำหรับบริหารจัดการอาคาร ห้องเช่า หอพัก พื้นที่ให้เช่า และลาดจอดรถ ประกอบด้วยส่วนทำงานหลักๆดังนี้

 • การทำรายการเช่า

 • การทำรายการเลิกเช่า

 • ป้อนข้อมูลรายจ่าย

 • ชำระเงิน
 • รายละเอียดเพิ่มเต่ม >>>
 • ตัวอย่าง:Download

ขอแสดงความนับถึอ

contact1